Meist

Alates 28.08.2023 kasvas Lohkva Lasteaed poole võrra suuremaks. Avasime Lohkva Lasteaia Rõõmu maja (Pajula tee 2, Luunja vald, Lohkva küla). Seal on 6 rühma.

 

Lohkva Lasteaed avati 1. septembril, 2010. Asume Luunja valla piirialal, Tartu linna külje all.
Lasteaia logo on kasutusele võetud alates septembrist 2012. Kavandi autoriks on õpetaja Jana Lode ja kujundajaks Siim Tikk.
15.02.2016 valmis lasteaia juurdeehitus  kahele uuele rühmaruumile ja  saalile.

Meie lasteaias käivad lapsed vanuses 2-7 aastat ja kohti on 240-le lapsele.  Meie lasteaias on 12 rühma, mille nimed on pärit lastekirjandusest – Nublud, Sipsikud, Sabatähed, Naerulinnud, Nöbininad,  Naksitrallid, Lepatriinud, Sinivandid, Klaabud, Pokud, Pintselsabad ja Krõllid.

Meie lasteaial on suurepärane õpikeskkond. Õuealal on loodud võimalused nii mängimiseks kui õppimiseks. 

Valguse majas loodi 2019 aastal maja taha uus õuesõppeklass ning 2020 ehitati õuealale suur liivalaev. Sporditegevusteks on olemas spordiväljak, slakline ja talvel saab  kelgutada lasteaia tagahoovis suurel kelgumäel.

Rõõm majas on ahvirada ja palju jooksuruumi. Talvel saab kelgutada lasteaia kõrval suurel kelgumäel.

Igal rühmal on eraldi mängutuba ja magamistuba.  Lapsi toitlustame väljaspool rühmaruume, ühises söögisaalis. Muusika- ja liikumistegevusi ning üritusi viime läbi nii lasteaia saalis, õuealal kui ka Lohkva Spordihoones.

Maja pikad koridorid muutsime ühise ettevõtmisena liikumisradateks.

Lasteaia visioon, missioon, põhiväärtused ja eripära

Visioon: Oleme innovatiivne, usaldusväärne ja professionaalsel tasemel alusharidust pakkuv lasteasutus.

Missioon: Lohkva Lasteaed on peresid toetav, lapse individuaalsust arvestav mainekas lasteaed, kuhu lapsed tahavad tulla ja kus töötajad tahavad olla.

Kogu meie tegevuse alustaladeks on  meie põhiväärtused ja õppekava eripärad.

 

Lasteaia põhiväärtused 

Koostöö
1. Töötame koos ühiselt püstitatud eesmärgi (lasteaia missioon) nimel. 
2. Meie kõiki osapooli kaasav koostöö lähtub lapsest ja tema arengu eripäradest.
 
Hoolivus
1. Tunneme huvi ja võimalusel arvestame laste ja lastevanemate arvamusega.
2. Püüame mõista teisi ja otsime kompromisse, et saavutada ühiselt erilisi tulemusi.
 
Professionaalsus
1. Panustame pidevalt enesetäiendamisse.
2. Teeme järjepidevalt eneseanalüüsi ning jagame häid mõtteid ja ideid.
4. Oleme valmis muutusteks, läheneme loovalt ja teeme tööd pühendunult.
 
Läbi koostöö, hoolivuse ning professionaalsuse soovime arendada nii lastes kui ka täiskasvanutes loomingulisust, keskkonnateadlikkust ning innovaatilisust.

Oleme tänulikud, et meie tegevus on läinud korda ka väljaspool meie maja.

2017 aastal omistas Eesti Kvaliteedi Ühing meie lasteaiale hariduse valdkonnas Eesti kvaliteediinnovatsiooni auhinna. See oli tunnustus hästi planeeritud ja ellu viidud digipöörde ees Lohkva Lasteaias.
2019 aastal sai meie lasteaed Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt tunnustuse koostöise ja usaldusliku töökultuuri loomise ja arendamise ning lasteaia väärtuste mõtestamise eest.

Edu võtmeks peame koostööd kõigi lasteaia sidusgruppidega, kohaliku kogukonnaga ning erinevate koostööpartneritega.