Mänguline haridusrobootika: Lasteaia tulevik on juba siin

 

Tänases kiiresti muutuvas maailmas on oluline, et haridusasutused oleksid uuendusmeelsed ja valmis tuleviku väljakutseteks. Lohkva Lasteaed on üks neist eestvedajatest olnud, kes on võtnud suuna innovaatilisele õpikäsitlusele, rõhutades digipädevusi ja haridusrobootika olulisust. Õppejuhid Elina ja Kerli osalesid sügisel 2023 RoboMentori tugiprogrammis, et jätkata Lohkva Lasteaia teekonda laste tulevikuoskuste arendamisel.

Meie jaoks on tähtis haridusrobootika mitmekülgne kasutus, sest see rikastab põneval viisil meie õpetajate suunatud õppetegevusi. Teada on, et lapsed on kõige vastuvõtlikumad uuele informatsioonile, kui see on nendeni viidud läbi mängu. Haridusrobootika aitab lastel areneda väga mitmel tasandil. Programmeerimine ja tehnoloogia saavad osaks nende igapäevaelust mängude ja interaktiivsete tegevuste kaudu. Robotitega toimetades on lapsed loovad ja neil areneb probleemilahendamisoskus. Eksperimenteerides õpivad nad leidma loomingulisi lahendusi, mis aitavad luua tugevat alust tulevikus vajalike oskuste jaoks.

Haridusrobotide kasutamise juures on väga oluline koostöö ja suhtlemine, sest roboteid ei ole iga lapse jaoks. Meeskonnatöö on robootikaprojektide lahutamatu osa, et saavutada ühine eesmärk. Lapsed õpivad koos töötama, tegevuste kaudu areneb nende suhtlemisoskus ja tekib mõistmine kollektiivsest saavutusest. Ehk meie lasteaia mõne aasta tagune aasta moto „Koos on kergem“ saab endiselt rakendust.Varajane kokkupuude robootikaga aitab kaasa laste digipädevuste arengule. See mitte ainult ei valmista neid ette tehnoloogiakeskses maailmas orienteerumiseks, vaid annab neile ka eelise tulevikus, kus digimaailma mõistmine on hädavajalik.

Lohkva Lasteaias on tänu oskuslikule juhtimisele ja õpetajate pühendumisele saavutatud suurepärased tulemused antud valdkonnas. Seni tehtud hea töö jätkamiseks toimuvad meil personalile digilõunad, kus kolleegid jagavad oma kogemusi ja õpivad üksteisega koostoimetades haridusroboteid õppetegevustesse lõimima. See mitte ainult ei tugevda õpetajate kogemuste pagasit, vaid tagab ka selle, et lasteaias kasutatakse alati uuenduslikke meetodeid ja vahendeid õppetegevuste rikastamiseks. Ühtlasi tugevdab see meie suurenenud meeskonda ja tagab pideva arengu.

Insplay poolt korraldutud RoboMentori programmis osalemine andis õppejuhtidele ideid ja julgustas eestvedama haridusrobotide kasutamist igapäevastes õppetegevustes. Kolmekuulise programmi raames toimus pidev sõbralik „nügimine“, et püsida teemas ja planeerida edasist tegevust Lohkva Lasteaias. Selle raames sai loodud haridusrobootika eestvedajate juhtgrupp „RoboGurud“, kuhu kuuluvad mõlemad õppejuhid ja Valguse maja õpetaja Helena Orav. 

RoboGurude suur eesmärk on kõiki lastega tegelevaid spetsialiste julgustada mängulisi haridusroboteid oma õppetegevuses kasutama. Me plaanime ka edaspidi olla eeskujuks teistele haridusasutustele, tõestades, et digipädevuste arendamine pole mitte ainult vajalik, vaid väga nauditav protsess. Me valgustame teed laste tulevikule, varustades neid vajalike oskustega digimaailmas edukalt navigeerimiseks.