Liis

Tänu lohkva lasteaiale olen saanud palju uusi kogemusi. Olen olnud lasteias nii õpetaja abi, tugiisik, köögis abis, teinud remonti ja olnud majaperenaine. Tänu lasteias toimunud koolitusele omandasin koos kahe kolleegiga lapsehoidja eriala kutsetunnistuse.