Ettevõtlikkuse aluseks on eeskuju ja koostöö!

Autor Anneli Mõtsmees

Andres Huul, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige ütles oma artiklis (Tartu Postimees, 21.10.2020) “Ettevõtlikud inimesed on pealehakkajad, kes mitte lihtsalt ei unista suurelt, vaid viivad oma unistused ellu.” Suur rõõm on tõdeda, et Lohkva Lasteaias leidub selliseid inimesi küllaga.

Oleme sellel õppeaastal võtnud fookusesse koostöö kogukonnaga, lapsevanematega ja ka üksteisega. Meie soov on luua selline õhustik, et koostöised ettevõtmised tekiksid spontaanselt, sundimatta, puhtast rõõmust ja ettevõtlikkusest. Siinkohal soovin jagada ülevaadet õppeaasta esimesel poolel toimunud koostöö ettevõtmistest nii vanematega kui ka personaliga.

Meie õppeaasta koostöistele ettevõtmistele sai avapauguks osalemine Lohkva külaseltsi Kohvikute ööl Loomaaia puhvetiga. Sellelt ürituselt saadud positiivne energia kandus üle meie õppeaasta avaüritusele ”Sporti ja torti”, kuhu kaasasime koerte sporti agilitit harrastava lapsevanema Marit Kungla koos tema sõprade ja koertega ning Slackline tasakaalutrikke näitava Heigo. 

Meie koostöö vanematega jätkus sügisesel Mihklilaadal, kus tänu suurele osalusele suutsime koguda arvestatava summa SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile annetamiseks.

Lisaks kööstöisetele ettevõtmistele vanemate ja lastega, oleme sellel õppeaastal leidnud mitmeid võimalusi ka personaliga lustimiseks ning enda hea energia kogumiseks. Septembris osales meie personali rakuke seiklusmängul Luunja seiklus 2022 ning spordinädala raames tegi lapsevanem Evelin Sepp meile ühe zumbatunni.

Oktoobris aga tuli õpetaja Elina Karu mõttele, et võiks teha tantsulise väljakutse Eesti lasteaedade õpetajatele ning oma Erasmuse projektidest leitud sõpradele. Mõeldud tehtud – valisime välja laulu, mille järgi tantsida, mõtlesime välja tantsusammud ja kaasasime kõik lasteaia töötajad, kes soovisid kaasa lüüa. Ühel hommikul filmisime tantsu ülesse, monteerisime video, küsisime muusika autoritelt loa muusikat kasutada ning lendu meie tants läks. Rõõm oli seda suurem, kui meie väljakutsele vastasid Bulgaaria lasteaia õpetajad ja Rakvere Rohuaia lasteaiapere. Meie tantsuvideo on leitav Lohkva Lasteaia facebooki lehelt.

Olles kogenud head emotsiooni millegi koos tegemisest, läks lendu järgmine koostööprojekt “Lasteaia meeskonna fotojaht Tartu linnas”. Õpetajad Elina Karu, Triin Pall ja õpetaja abi Keily Türnpu valmistasid ette fotojahi punktid – nad tegid punktidest fotod, lisasid teema ja ülesanded ning koostasid juhendi. Seejärel jagati lasteaia personal gruppideks ja iga grupp pidi minema neid kohti otsima ning seal vastava teemalise foto tegema. Tingimus oli, et pildistada võib vaid 1 korra! Oh seda lõbu ja naeru, mis fotojahi jooksul sai tunda. Kui kõik grupid olid oma ringid ära teinud, toimus lasteaia saalis ühine fotojahi tulemuste vaatamine. Meie personal pole vist väga ammu nii palju naerda saanud!

Järgmise ettevõtmise korraldas tervisemeeskond, kutsudes kolleege lõõgastavale noolemängu õhtule.

Meie esimese poolaasta koostöised tegevused lõpetas Lohkva jõululaat, mille idee tuli Sipsikute rühma lapsevanemalt Laura Altinilt ja koostöös rühmapersonaliga ning MTÜ Lohkva Külaseltsiga puhutigi ideele elu sisse. Ka laat oli mõeldud laste ettevõtlikkuse suunaga, lapsi oodati väga kauplema ning loodi neile selleks teiste kauplejatega võrreldes soodsamad tingimused. Peale selle, et meie lasteaed oli üheks korraldajalüliks, panustas meie lasteaiast laadapäeva tegemistesse Jana Lode ja Helena Orav lastele meisterdamise töötoaga ning Anneli Mõtsmees robootikaringi töötoaga.

Meie tegemisi ja ettevõmisi saab jälgida Lohkva LAsteaia facebokilehelt ja kodulehelt.

Lisatud pildid:

Koerad sporti tegemas, pildistaja Keily Türnpu

Fotojaht – Kaunid baleriinid. Pildistas Mari Raig.

Mesiterdamise töötuba Lohkva jõululaadal, pildistaja Margit Lokko

Kasutatud kirjandus:

Andres Huul: kes on ettevõtlik inimene? https://tartu.postimees.ee/7090479/andres-huul-kes-on-ettevotlik-inimene