See kord siis tulid jõulud nii!

Lohkva Lasteaias on olnud traditsioon, et üle aasta toimub ühine jõulupidu õues. Ja nii saigi 2022 aasta jõulupidu korraldatud meie õuealal, seekord siis hoopis maja ees.

Muusikaõpetaja Triin Palli jaoks oli see kogemus meie majas esmakordne. Õpitud oli palju laule ja tantse. Seekord kõlasid meie peol ka laulud mitmes keeles – vene, inglise, saksa ja loomulikult ka eesti keeles. Vaatasime, kas Jõuluvana Ruudi tunneb ära, mis keeles me räägime.

Ilmataat oli helde lumega, niiet tekkis tõeline jõulutunne. Külma peletasime lõkke, sooja tee ja piparkookidega. Ja otse loomulikult said kõik lapsed Jõuluvanalt ka paki!

Naerulinnud Haldjaradadel

Autor lapsevanem Evelin Tuul

Ühel detsembrikuisel vahval teejoomisel Naerulindude rühmas, tulid vanemad mõttele teha tutvumiseks üks ühine retk loodusesse. Kuupäevgi pandi paika ja ega siis muud ei olnud, kui plaan ellu viia. 21. jaanuaril sõitsid Naerulindude pered Elva külje alla Haldjarajale matkama ja ühiselt grillima. Eesmärgiks oli laste, vanemate ja õpetajatega paremini tuttavaks saada, seda vabas ja turvalises õhkkonnas. Naerulindude lapsed tahavad ikka, et emmed ja issid nende lasteaia elus kaasa lööksid. Lisaks annavad sellised kokkusaamised juurde ühiseid mälestusi ja kogemusi, mida lastel omakeskiski on tore meenutada. Lohkva lasteaia vanemad on osa küla kogukonnast ja kindlasti tugevdas meie käimine kogukonna tunnet ning andis jõudu ka suuremas plaanis. Palju kodusem ja toredam on, kui tunned oma lapse rühma vanema juba kaugelt ära ja saad rõõmsalt teineteist tervitada. Ootame juba järgmist ühist ettevõtmist!

Lohkva lasteaia mardi- ja kadritrall!

Autorid Nöbininade õpetajad

23. novembri hommikul toimus Lohkva spordihoones lasteaiaperele suurejooneline mardi- ja kadripäevatrall rohkete tantsude, laulude ja mängudega. Meie lasteaed peab väga oluliseks tutvustada lastele vanu traditsioone ja kombeid, et nad saaksid neid edasi kanda järgnevatele põlvedele. Kostümeerimist võeti väga tõsiselt, kohata võis nii suuri kui väikseid kadrija mardisante. Meie maja Lustiliste (liikumis- ja muusikaõpetaja ning logopeed) eestvedamisel said lapsed teada vanade eestlaste santimise kommetest. Peojuht Kadri (muusik Triinu) juhendamisel laulsid sanditajad sisselaskmise laulu „Laske sisse kadrisandid…”, sellele järgnes sabatants, kus iga rühm moodustas ussikese ja liikus muusika saatel mööda saali ringi. Toimus laulu saatel üksteise teretamine ja „Sata, Sata“ ning „Oirah” tantsimine. Eriti suurt põnevust pakkus santidele mäng, kus kahest paarist moodustati kaelkirjaku sarnane loom, kes püüdis lapsi kinni. Liikumisõpetaja Andrus korraldas konnahüppevõistluse, kus said ennast proovile panna krooksudes ja hüpeldes nii suured kui väiksed lohkvalased. Nalja ja naeru pakkus aga ringmäng, kus kassid püüdsid ringist välja jooksnud hiiri. Kadri-Triinul oli peole kaasa võetud nukk, kellele küsiti titeraha. Kuna kellelgi ei olnud raha kaasas, siis lauldi ühiselt „Meie kiisul kriimud silmad”. Lisaks mõistatuste mõistatamisele kontrolliti ka lugemisoskust setokeelsest raamatust „Õnnõotsija”. Kõik tegevused õnnestusid suurepäraselt, nii et põsed olid lausa õhetavalt punased. Rõõmsameelse peopäeva lõpetasid tänusõnad kõigile kohalolijatele ning vitsutamisega sooviti kõigile rohkelt õnne ja rõõmu tulevaks aastaks.

Mõistatus: Neli andijat, neli kandijat, kaks koerakaitsijat, üks parmupiits?

Vastus: Lehm

Mihklilaada panus abivajavate laste heaks

29.09 toimus koostöös lastevanematega Lohkva Lasteaia õuealal Mihklilaata. Laadal müüdava kauba tingimus oli, et see on koos lapsega või ise valmistatud ese või toiduaine. Müügiletid said rikkalikud. Laadakaupadesse panustasid pered erinevate küpsetiste, hoidiste ja muu kodus tehtud söödavaga, aga lapsed panid müüki ka lasteaias koos meisterdatud küpsetisi. Ilmataat oli samuti rikkalik, õnnistas meid korraliku vihmaga. Kuid vaatamata vihmale, oli meie laadameeleolu rõõmsameelne ja kaup letidelt leidis endale omaniku.

Laada tulu 1100 eurot soovisime seekord anda heategevuseks ja hoolekogu otsusel läks tulu SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.

31. oktoobril tulid lastele külla SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi inimesed, et vastu meie annetusraha. Lapsed said valida, millist Lastefondi heategevusprojekti toetada – kas abivajavate laste alternatiivteraapiat (nagu hobu-, muusika- jm teraapiat), raviprille või liikumispuudega laste mänguväljakuid – häälteenamusega võitis alternatiivteraapia.

Annetusraha andis Lastefondile üle meie hoolekogu esinaine Tanika Krull.

Oli uhke tunne, et ka meie aitame aidata!

Lohkva lasteaed liitus haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool

Autor Tea Pendla

Alates 2022. aasta kevadest osaleb Lohkva lasteaed haridusprogrammis Ettevõtlik Kool. Oleme Tartumaal üks esimesi ettevõtlikke lasteaedu. Mõtte programmiga liituda saime juba aastaid tagasi, kui külastasime oma lasteaia töötajatega Ida-Virumaal asuvat Voka lasteaeda – nemad on „ ettevõtlikud” juba 2012. aastast. Siiski jäi see mõte ainult mõtteks, sest nii liitu mis tasu kui koolitused olid meile siis liiga kallid. Nüüd avanes hea võimalus, kuna kõik, nii koolitused kui liitumine, on laste aiale tasuta. Praeguseks oleme läbi nud baasja rakenduskoolituse ja moodus tanud ka lasteaiasisese ette võtlikkuse arendusmeeskonna. Möödunud suvel käisime uurimas, kuidas tegutsetakse ette võtlikult Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaias ja tõdesime, et me tegutsemegi tegelikult ettevõtlikult – programmi metoodika aitab meil lihtsalt paremini oma tegevust mõtestada, selgemalt eesmärke seada ja tulemusi hinnata. Mida see ettevõtlik lasteaed siis tähen dab? Ettevõtliku Kooli kodulehel tutvustatakse programmi alljärgnevalt. Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemis himu. Ettevõtlikus lasteaias on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsia tiiv ja õppimislust lähtuksid lastest endist. Tegevused on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku lasteaia õpetajad seovad õpitava päriseluga ja ilmestavad haaravate praktiliste näidetega. Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.

Allikas: https://evkool.ee/meist/tutvustus/

Lohkva Lasteaia Erasmus + projekti „Creating a learning love“ lõppes Eestis projekti lõpuseminariga

Autor Anneli Mõtsmees

25.-29. aprill toimus Lohkva lasteaias Erasmus + projekti „Creating a learning love (CALL)“ viimane kohtumine. Meie seekordse kohtumise eesmärgiks oli võtta kokku kolm aastat kestnud projektitegevus ning jagada meie projektitegevuse tulemusel valminud materjale.

CALL projekti eesmärgiks oli arendada kõikide partnerite (Hispaania, Türgi, Bulgaaria, Põhja-makedoonia, Eesti) õpikeskkonda lapsekesksemaks, loovamaks ning kaasaegsemaks läbi erinevate  tegevuste. 

Esimene projektiaasta, 2019/2020, sattus Covidi pandeemia algusesse ja kõigi partnerite jaoks oli see olukord suur šokk. Olime ju planeerinud kokku panna „Mängude raamat eelkooliealistele lastele“, „Welcome to Europe“ tegevusraamatu ning „Tehnoloogiavaba programmeerimine“ raamatu. Raamatute koostamisel oli üheks oluliseks komponendiks erinevate tegevuste läbimängimine lastega ja selle protsessi salvestamine videote või piltidena. Õnneks suutsime ennast 2021/2022 aastal kokku võtta ning kõik toppama jäänud tegevused lõpetada.

27. aprillil toimus Luunja lasteaed Midrimaa lahkel loal nende saalis meie projekti lõpuseminar. Seminaril esinesid partnerid ettekannetega ja tutvustasid meie projekti tulemust. Kogu info on kätte saadav meie projekti kodulehel www.callerasmus.com 

Seminarile olid kutsutud Luunja valla esindajad ja lasteaedade õpetajad ning Tartumaa lasteaedade juhid. Seminar kanti üle ka Lohkva Lasteaia Facebooki lehel, mida on võimalik järgi vaadata.

Lisaks seminarile said meie partnerid tutvuda meie lasteaia tööpõhimõtetega, nägid rühmades tegevusi, kus kasutati tehnoloogiat, viisime läbi õpitoa 6 klotsi metoodikast ning tutvustasime neile ka Eesti loodust ja kultuuri. 

Külalised olid väga rahul kõige nähtu ja kuulduga. Eriti suurt vaimustut kutsus esile tõsiasi, et meie lapsed käivad iga päeva väljas ja ka õppetegevused toimuvad väljas. Selgus, et Türgis, Bulgaarias ja Põhja-Makedoonias on see harv juhus või lausa vanemate poolt keelatud tegevus. Partnerid tunnustasid meid selle eest, et oleme osanud rakendada erinevatest metoodikatest ja põhimõtetest kõige parema osa ja kõrvale jätnud selle, mis takistab arengut.

Olen väga tänulik kõigile Lohkva lasteaia töötajatele, kes toetasid ja panustasid selle projekti tegevustesse ning meie nädala korraldamisse. 

Partnerid Lohkva Lasteaia CALL projektiseina juures

Lohkva Lasteaia Erasmus + projektikohtumine Leedus

Autor Tea Pendla

Meie lasteaia viimane õpiränne toimus 03. – 08.04. Leetu, kus kohtusime oma projektiparneritega Bulgaariast, Kreekast ja Leedust. Itaalia partnerid Leedu kohtumisele ei tulnud. Seekordsed õpirändajad olid õpetaja Küllike Eelma, õpetaja abi Keily Türnpu, liikumisõpetaja Andrus Meinart, direktor Tea Pendla ja  projekti eestvedaja õppejuht Anneli Mõtsmees.

Meie partnerlasteaed asus umbes meie Võru suuruses linnas Kuršenai, aga ööbisime Šjauliais. Seekord oli meie reisivahendiks auto ja 6 tunnisel sõidul oli roolikeerajaks meie liikumisõpetaja Andrus.

Esimesel õhtul tutvusime omal käel Šjauliai linnaga. Mulje – ilus ja omapärane, oma kõikjal linnapildis domineerivate kujudega, palju rohelust ning palju sportimisvõimalusi parkides.

Järgnevatel päevadel oli vastuvõtjate programm väga tihe – käisime lasteaedades, raamatukogudes, kunsti- ja muusikakoolis, Ristimäel ja ühe hommikupooliku veetsime Palangal tormist merd imetledes ning merevaigumuuseumis. Samuti meisterdasime Ruta šokolaadimuuseumis käsitöökomme ning degusteerisime Džiugas erinevaid juustusid. Kunstikoolis õppisime maalima ja raamatukogus tegime oma kujunduse riidekotile. Käsitöömuuseumis õppisime savikausi kaunistamist.

Lasteaiad on meie lasteaedadele oma töökorralduselt väga sarnased. Meid vastuvõtnud lasteaed oli innovatiivne, tervistedendav ja õuesõpet ning liikumist väärtustav lasteaed. Saime palju toredaid ideid oma lasteaia keskkonna kujundamiseks just eriti õueala osas. Nii tulimegi tagasi mitmete ideedega, mida tasuks ka meie laste õpikeskkonna kujundamisel realiseerida.

Projekti lõpukonverentsil tegid ettekande kõigi partnerriikide esindajad – Eestipoolse kokkuvõtte projekti sisulisest tegevusest tegi Anneli Mõtsmees.

Koju jõudes tõdesime, et seekord oli väga põnev ja arendav õpiränne, mis jääb kindlasti kauaks meelde.

Nüüd ootavad meid maikuus ees kahe ERASMUS+ projekti lõpukohtumised Eestis.

Lohkva Lasteaia Erasmus+ CALL projekti õpiränne tundmatusse Põhja-Makedooniasse

Autorid Merly Tätte ja Kristi Karindi

Märtsi esimesel nädalal külastasid Lohkva Lasteaia õpetajad Merly Tätte, Krista Kortspärn, eripedagoog Kristi Karindi ja õppejuht Anneli Mõtsmees skulptuure täis Põhja- Makedoonia pealinna Skopjet. See oli viimane CALL projekti välisreis, enne partnerite kogunemist Eestis. Põhja-Makedoonia on Euroopa väikeriik, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja milles kehtib oma raha denaar. Pealinnas on hulgaliselt hubaseid kohvikuid, mis meelitavad maitsva toidu, eestlaste jaoks soodsate hindadega ja tasuta Wifiga. Suurimaks pilgupüüdjaks võib kindlasti pidada Aleksander Suurele pühendatud 22 meetri kõrgust monumenti, mis asub otse keskväljakul. Keskväljakust jalutuskäigu kaugusel asub Nobeli rahupreemia auhinna saanud Ema Teresa mälestusmaja, kust võib leida nii tema isiklikke esemeid, kui ka tutvuda tema elulooga. 

Mägede vahel asuvas Skopjes on tore võimalus sõita köisraudteega kõrgele mäe tippu ja nautida hingematvat vaadet orus asetsevale suurele linnale. Kohalike jaoks on see paik, kus saab lastega nautida kelgusõitu ja kohvikus kerget einet võtta. Skopje kesklinna ilmestab erinevate ajastute arhitektuuriline segunemine, olgu selleks siis neli suurt kaubanduskeskust või vana turg Bazar. Bazari müügilettidel on palju suveniire, aga ka rohkelt Ohridi järve pärlitest ning filigraantehnikas ehteid. 

CALL projekti raames külastasime Skopjes nelja lasteaeda. Kõik need lasteaiad kuulusid ühe asutuse alla, mida juhtis üks direktor aga igal majal oli oma vanemõpetaja. Köök oli majadel ühine, kust viidi toit laiali teistesse majadesse. Sõimerühma võetakse vastu juba 8-kuuseid lapsi, sest just siis lõpeb Põhja-Makedoonias emapalk. Meile harjumuspäraseid tehnilisi vahendeid rühmades märgata ei olnud ning ka õuealad ei tundunud tihti kasutust leidvat. 

Iga rühm oli valmistatud külalistele kingitusi, mida lapsed lahkelt laiali jagasid. Samuti nägime laste poolt vahvaid etteasteid, mis kõik kandsid endas rahvuslikku tooni. Külalistel oli au viibida ka ühe lasteraamatu esmaesitlusel, mis oli vana rahvalaulu põhjal valminud.

Eelviimasel õhtul toimus projektis osalejatele pidulik Põhja-Makedoonia rahvuslik õhtusöök. Selle raames jagati osalejatele tunnistused ja nauditi mõnusat õhtut koos hea toidu ning mõnusa seltskonnaga. Peol kõlas kohalik muusika, kuid erilise etteaste tegi meid võõrustanud lasteaiaõpetaja, kes laulis iga riigi laulu nende emakeeles, välja arvatud eesti keeles. Et peole lisada ka Eesti hõngu, haaras mikrofoni  meie oma õppejuht Anneli ning esitas imeliselt laulu “Kauges külas”. Aitäh, Anneli, seda kodust tunnet oli meile vaja.

Viimase päeva veetsime imekaunis Ohridi linnas. Linn asub Euroopa sügavaima samanimelise järve kaldal ja on turistide suvine meelispaik. Õnneks ei olnud turismihooaeg veel alanud ning me saime nautida selle paiga imelist ilu rahus ja vaikuses. Et kohale veel võlu lisada, hellitas meid sel päeval ka soe kevadpäike. Pärast jalutuskäiku kauni linna tänavatel, järve vaadete nautimise ja kultuuriobjektide külastust, kogunesime viimasele ühisele lõunasöögile, et osa saada Paradiisiranna maitsetest. 

Meie lõbus reisiseltskond suutis igast olukorrast leida positiivset ning Põhja-Makedoonia on riik, mida kindlasti soovitame külastada ka teistel reisihuvilistel.

 

Tihe Erasmuse poolaasta jätkub Polski Trambešis

Autorid Triin Pall, Anneli Mõtsmees

23.01 – 29.01. 2022 osalesid Lohkva lasteaia muusikaõpetaja Triin Pall, õpetaja Malle Müntel, õpetaja abi Ele Ostrat ja õppejuht Anneli Mõtsmees õpirändel Bulgaarias, seekord siis Polski Trambesh`i  linna  lasteaias Detski Svyat. Reis toimus Erasmus+ projekti “Myths, tales, Art and Games for Intercultural Cooperation” raames. Bulgaarias said kokku Eesti, Leedu, Kreeka ja Bulgaaria esindused. Itaalia esindus osales virtuaalset.

Seoses covid-viiruse levikuga pidime seda sõitu ootama kaua ja ka nüüd ei saadud meid vastu võtta päris nii, nagu lasteaiapere oleks soovinud. Meid tervitasid saabumisel rõõmsameelne lasteaia personal, kuid linna ja lasteaia juhtide otsus oli, et lastega külalised kokku ei puutu. Lastega tegevused olid salvestatud videona ja meil oli võimalus neid koos lasteaia personaliga vaadata.  

Eks igal maal ja igal rahvusel on omad kombed ja traditsioonid, mida nad hea meelega näitavad ja tutvustavad. Ilmselge on see, et mis ühele rahvale omane, jääb teisele kaugeks ja kohati arusaamatuks, kuid koos arutledes ja erinevaid asju katsetades, õpid rohkem oma partnereid tundma ja samas on rõõmu ja lusti küllaga. 

Lasteaias tutvustati meile nende õppetegevuste põhimõtteid ja korraldust. Saime teada, et selles lasteaias on 5 rühma ja igas rühmas 28-30 last. Lastega töötab korraga üks õpetaja ja õpetaja abi. Meie suureks üllatuseks oli see, et õppetegevuse viib lastega läbi vaid õpetaja, õpetaja abi selles protsessi ei osale. 

Bulgaarias on suur sümbol Martenitsa – punasest ja valgest lõngast meisterdatud paelad ja nukud, mis sümboliseerivad poissi ja tüdrukut ning tähistavad kevade saabumist. Saime meiegi osa nende meisterdamisest. 

MAGIC projektis on hetkel tegevuste alateemaks pärimusmuusika. Iga riik valmistab lastega ette mõne muusikategevuse ja tutvustab seda teistele partneritele ning hiljem siis saab iga riik katsetada teiste muusikalisi tegevusi oma lasteaias. Innustatud muusikast, otsustasime teha partneritele üllatuse ja viisime kõigile kingituseks parmupilli. Triin ja Anneli selgitasid, kuidas seda pilli mängida ja tegid väikese näitliku laulukese. Laulsime endast ja panime ka teised laulu sisse ning mängisime parmupilli. Saime aru, et vahet pole, millises keeles räägime ja laulame, rõõmustada oskame me kõik koos ühtemoodi. Peab tunnistama, et meie mäng oli väga algelisel tasemel, kuid nii tore oli näha, kuidas meie pingutus innustas ka partnereid pingutama,  et saada pillile hääl sisse. Lisaks parmupillile oli meil kingituseks kaasas lastega lihtsalt meistertatav suupilli. Selle näidise koos õpetusega tegi meil Anne Kurm. Loodame, et partnerid koju tagasi jõudes, hakkavad neid pille lastega meisterdama.

Lisaks lasteaiaelule saime osa ka kohalikest vaatamisväärsustest. Omaette silmailu pakkusid linna ümbritsevad mäed ning ajalooline Tsarevetsi kindlus.  

Oleme ääretult tänulikud Detski Svyat lasteaia perele, kes vaatamata keerulisele olukorrale meid siiski olid valmis võõrustama. Nii tore oli näha, kasinatest tingimustest hoolimata, on inimesed rõõmsad ja väga külalislahked.