Ettevõtlikkus viib sihile!

Ettevõtlikkus on tänapäeva ühiskonnas üks olulisemaid oskusi, mida väärtustatakse kõrgelt. See hõlmab mõtlemist, loovust, initsiatiivi ja probleemilahendusoskust ning ei piirdu ainult ärimaailmaga. Sügisel otsustas Lohkva Lasteaia meeskond liituda Ettevõtliku Kooli programmiga, sest see toetab ja julgustab lapsi olema aktiivsed, loovad ja iseseisvad, pakkudes neile praktilisi kogemusi ja võimalusi oma ideid ellu viia.

Ettevõtliku Kooli programmiga liitumine tähendab, et õppeasutuses hakatakse rakendama õppetegevustes TULEM mudelit, mis hõlmab erinevaid ettevõtlikkuse arendamise aspekte ning viiakse läbi koostöiseid tegevusi erinevate partneritega. Pärast esimese aasta lõppu tuleb teha enesehindamine ja taotleda baastaset.TULEMi mudelisse süvenedes avastasime, et rakendame meie projektõppes on juba aastaid kõiki TULEM mudeli faktoreid ning seetõttu otsustasime taotleda hõbetaset. Selleks koostasime kolme aasta tegevuse kokkuvõtte koos tõendusmaterjalidega, mis illustreerisid meie ettevõtlikkust.

Hindamiskomisjon, koosseisus Laura Kalaus (SA Tartu Ärinõuandla, Ettevõtliku Kooli projektijuht, seirekomisjoni esimees), Kristel Koddala (MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Ettevõtliku Kooli programmijuht), Kadri Sõrmus (Luunja Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond, haridusnõunik), Evelyn Sepp (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskkond, noorte ettevõtlikkuse ja haridusprojektide koordinaator) ning Merje Laul (Tartu Lasteaed Naerumaa, direktor), külastas Lohkva Lasteaeda 25.05.2023. Komisjon vaatles õpetajate ja laste tegevusi ning viis läbi fookusrühma intervjuusid koostööpartnerite, vanemate, õpetajate ja juhtkonnaga.

Pärast hindamispäeva jõudis komisjon järeldusele, et Lohkva Lasteaed väärib Ettevõtliku Kooli programmi hõbetaset! Kristel Koddala tänas direktor Tea Pendlat suurepärase töö eest Lohkva Lasteaia meeskonna kokkupanemisel ja juhtimisel. Komisjon märkas, kuidas kogu õpetajaskond ja lapsed tegutsevad vabalt ja loovalt, omavad initsiatiivi ning tugevat koostööoskust.

Ettevõtliku Kooli hõbetaseme saavutamine on suurepärane saavutus, mis tähistab suurepäraselt Lohkva Lasteaia ühe ajajärgu edukat lõpetamist. See avab uue etapi ja innustab meeskonda püüdlema kuldse taseme poole!

Hindamiskomisjon koos direktori ja õppejuhiga.