ÕPPETEGEVUS

2019/2020 õ.a. aastateema - Koos on kergem!

Prioriteedid

Lapsed – on loodud mitmekesine õpikeskkond, kus laps saab arendada 21.sajandi oskuseid

Personal – aus ja lugupidav koostöö kõiges ja kõikide vahel

Lapsevanemad – Läbi erinevate tegevuste on loodud võimalused lastevanemate teadlikkuse tõstmiseks 21. sajandi oskustest ja digipädevustest.