LAPSEVANEMALE

LASTEAIA TASUDEST

Luunja vallavolikogu määrus 19.detsember 2013 nr 76:
Lapsevanemate osalustasu on alates 01.01.2015 6 % Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalgast kuus ühe lapse kohta.
Lapsevanem tasub osalustasu 11 kuu eest. Juuli kuu eest (lasteaed on suletud) lapsevanem osalustasu maksma ei pea.
Hoolekogu otsusega 03.10.2017 on muudetud lapse toidupäeva maksumust alates 01.01.2018: kuni 4 aastased lapsed  1,49 € päev ja 4-7 aastased lapsed 1,66 € päev.