Rahvariided lastele

Lasteaed taotles Eesti Kultuurkapitalilt ja Kultuurkapitali Tartumaa Sihtkapitalilt rahvatantsuringi 20-le lapsele ja 3-le õpetajale rahvariiete soetamiseks vahendeid kokku 4 524 euro ulatuses.
Projekti kestuseks on arvestatud 01.05. - 01.10.2013.
Projekt leidis Kultuurkapitali poolt rahastamist 300 euro ulatuses.
Lasteaia eelarvest rahastasime projekti 174 euro ulatuses.
Tänaseks on saanud kuus lasteaia rahvatantsurühma tüdrukut tantsida, kandes uusi Võnnu kihelkonna rahvariide seelikuid.
Lasteaed otsib lisavahendeid eeltoodud projekti kaasrahastamiseks.