Oskan olla looduse sõber

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab meie lasteaia loodus- ja õuesõppeprojekti „Oskan olla looduse sõber“ 4 437 eur ulatuses. Projekt kestab 01.09. 2012 – 30.06.2013.
Projekti eesmärk:
Lasteaia laste keskkonnateadlikuse tõstmine läbi tegevuste lasteaia loodus- ja õuesõpperajal ning lasteaia välises keskkonnas. Mitmekülgse ja tänapäevase õppevahendite kogu soetamine, mis võimaldab lastel omandada teadmisi ümbritsevast keskkonnast läbi vahetu kogemise, kõiki meeli kasutades, uurides ja avastades.

Projekti tegevused

September-november 2012
  • Lasteaia õuealale loodusõpperaja kaardistamine. Tegevusmappide koostamine
  • Väliklassi ehitamine ja sisustamine
  • Loodus- ja õuesõppevahendite hankimine
  • Õuesõppetegevused õpperajal ja väliklassis

Jaanuar - juuni 2013
  • Õuesõppetegevused õpperajal ja väliklassis
  • Lasteaia keskkonnanädal (aprill)
  • Rühmade loodusmatkad (mai lõpp - juuni algus)

Kokkuvõte
Projekti tegevused on teostatud ning seatud eesmärgid said täidetud.