Liikluskasvatus

19.09.-31.10.2011 toimus lasteaias liiklusprojekt "Teadlik laps on liikluskultuuri alus!". Projekt oli suunatud Lohkva Lasteaia kõigile lastele, lastevanematele, lasteaia personalile ja kohalikule kogukonnale. Projektis osales 69 last ja 80 täiskasvanut.
Projekti eesmärgiks oli kujundada ohutu liiklemise harjumusi ning anda teadmisis ja oskusi toimetulekuks liikluses. 
Projekti raames soetati mitmekülgseid liikluskasvatuse tegevuste läbiviimist toetavad õppematerjalid ja vahendid ning viidi läbi liiklusohutuse teemaline koolitus lastevanematele ja lasteaia personalile.
projekti lõpus toimus ühine perepäev Lõvi Leo juhtimisel.