Lego WeDo

Projekti eesmärk:
Pakkuda lastele täiendavat võimalust teistes õppevaldkondades omandatud teadmiste rakendamiseks ja kinnistamiseks läbi robootikaseadmetega tegutsemise. Projekt on suunatud 5 – 7 aastastele lastele.
2014 a käivitatud projekti kogumaksumus oli 490,41 eur, millest vahendite soetamist rahastas kaasfinantseeringuga HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) 294,25 eur.

​Robootikaga hakkavad lapsed tegelema ringitegevusena, sest tegutsemine vastavate seadmetega eeldab laste individuaalset täiskasvanutepoolset juhendamist. Kaks meie lasteaia töötajat läbisid vastava koolituse 2014 a septembris.