Erinevalt üheskoos

Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus MEIS 2757 eur ulatuses. Projekti kestuseks on 01.09.2012 - 31.05.2013.

Projekti eesmärk:
Lasteaia töötajate ja eesti keelest erineva emakeelega laste vanemate pädevuse tõstmine laste eesti keele omandamise toetamiseks ja vastava lapsekeskse kasvukeskkonna loomiseks.

Projekti tegevused

September-november 2012
"Eesti keelest erineva emakeelega laste eesti keele omandamise toetamine" 24 tunnine koolituslasteaia pedagoogidele ja eesti keelest erineva emakeelega laste vanematele.

Jaanuar - mai 2013
  • Õppereis Tallinna Vindi lasteaeda (lasteaia personal ja projektis osalevad lapsevanemad).
  • Sõbrapäev koos Tartu Mõmmiku lasteaiaga.
  • Arenduspäev lasteaia õppekava teemakohase peatüki muutmise, täiendamise teemal.

Kokkuvõte
Projekti tegevused on teostatud ning seatud eesmärgid said täidetud.