ÜLDINFO

Lohkva Lasteaed avati 1.septembril, 2010. Asume Luunja valla piirialal, Tartu linna külje all.
Lasteaia logo on kasutusele võetud alates septembrist 2012. Kavandi autoriks on õpetaja Jana Lode ja kujundajaks Siim Tikk.
15.02.2016 valmis lasteaia juurdeehitus kus on kahe uue rühma ruumid ja saal.
Meie lasteaias käivad lapsed vanuses 2-7 aastat ja kohti on 109-le lapsele.  Lasteaias on 6 rühma: Nublud, Sipsikud, Sabatähed, Naerulinnud, Nöbininad ja Naksitrallid.  Rühmade nimed pärinevad  lastekirjandusest. Meie majas töötab 30 inimest, kellest 18 on pedagoogid.
Lastele pakub mängu- ja tegutsemisvõimalusi rohkete atraktsioonidega, mängupaviljonidega ja spordiväljakuga õueala ning lasteaia tagahoovis asuv suur kelgumägi. Igal rühmal on eraldi mängutuba ja magamistuba, tualettruum ja riideruum. Lapsi toitlustame väljaspool rühmaruume, ühises söögisaalis. Muusika- ja liikumistegevusi ning üritusi viime läbi lasteaia saalis.
Peame oluliseks laste arengu toetamist läbi J. Käisi üldõpetuse põhimõte, mille tuumaks on kodulooline vaateõpetus ehk kodulugu. See on lähtekoht kogu lapse mõttetegevusele ja väljendusele.

Lohkva Lasteaia meeskond näeb oma tegevust kui puu kasvatamist. Lasteaia töötajad,  keskkond ja lapse pere on  puu juured. Juurtest võrsub tugeva tüvega puu - laps. Lohkva Lasteaia puul on kolm toekat oksa -  LOOMINGULISUS, INNOVAATILISUS, KESKKONNATEADLIKKUS.

Loomingulisus väljendub  õppekeskkonnas soodsate tingimuste loomises, kus lapsel on võimalus väljendada ennast loovmängu, kunstitegevuste, muusika ja liikumise kaudu ning tehnoloogiliste vahendite kasutamise kaudu.

Innovaatilisus väljendub kaasaegsete meetodite, sealhulgas tehnoloogiliste vahendite kasutamises õppetöö läbiviimisel, kus  laps õpib ülesandeid ja olukordi lahendama suheldes ning ennast väljendades (paaris- ja grupitegevus). Tehnoloogiliste vahenditena kasutame iPade ja hariduslikke robootilisi vahendeid (Logo WeDo, Maky Makey, Ozobot, Beebot, Dash & Dot robotid jpt.).

Keskkonnateadlikkus väljendub õppeteemade valikus, süsteemses õuesõppes ja õppekäikudes, mille kaudu õpib laps tundma, hoidma ja väärtustama teda ümbritsevat maailma läbi vahetu kogemuse.

Edu võtmeks peame koostööd kõigi lasteaia sidusgruppidega ja kohaliku kogukonnaga.