Lohkva Lasteaia direktor

KORRALDUS

13.03.2020

Koroonaviiruse leviku tõkestamine Lohkva Lasteaias

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse otsuse 12.03.2020., Terviseameti soovitused ja Luunja vallavalitsuses toimunud kriisi-nõupidamisel kokkulepitu korraldan lasteaia tegevuse seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega järgmiselt:

1.         Kõik lasteaia sisesed kogunemised (sh lastevanemate koosolekud) ja üritused lükatakse edasi või jäävad ära.

2.         Lasteaed ei võta vastu külalisi ja lasteaia ruumides ei toimu lasteaiaväliseid tegevusi.

3.         Huvitegevusi ja õppekäike ei toimu.

4.         Lasteaia töötajad ei osale lasteaiavälistel koolitustel, ega muudel lasteaiavälistel tööalastel kogunemistel. ERASMUS+ projektiga    seotud õpiränded on lükatud edasi.

5.         Lastevanematel palume võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua.

6.         Kui pere või pereliige on käinud välisreisil, siis sellest tuleb lapsevanemal teavitada lapse rühma personali ja kahe nädala jooksul last mitte lasteaeda tuua.

7.         Kui lastel ilmnevad mistahes haigusnähud (nohu, köha, halb enesetunne vm), on õpetajal õigus laps koheselt koju saata.

8.         Rühmades ja muudes lasteaia ruumides teostada suurpuhastus koos desifitseerimisega. Lasteaia toitlustamisruumides toimub desinfitseerimine iga söögikorra järgselt.

9.         Töötajatel vältida lähiajal välisreise. Kui minnakse vabal valikul ja oma vastutusel reisile, siis tuleb sellest teavitada direktorit ja peale reisilt naasmist tuleb töötajal viibida kaks nädalat kodus. Täpsemad kokkulepped kaugtöö ja töö tasustamise kohta sõlmitakse iga reisil käinud töötajaga personaalselt.

10.     Laste vähesuse tõttu rühmade kokkupanek on sellel perioodil keelatud. Kui rühmas on kuni 10 last, siis vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele töötab lastega rühmas 1 täiskasvanu.

11.     Lasteaias on lubatud teostada võimalikult palju kaugtööd, mis toimub kokkuleppel lasteaia juhtkonnaga. Esmaspäeval, 16.03.2020 on lasteaia töötajate kriisikoosolek kahes grupis esimene kell 9.00 ja teine kell 9.30 õpetajate toas.

12.     Lasteaia juhtkond koostab oma töögraafiku selliselt, et iga tööpäev on lasteaias üks juhtkonna liige, teised juhtkonna liikmed teostavad kaugtööd. Direktori vastuvõtte esmaspäeviti ja neljapäeviti ei toimu.

13.     Lasteaed suletakse karantiiniks, kui on haigestunud koroonaviirusesse lasteaia laps, tema pereliige või lasteaia töötaja.

14.     Kõigil lasteaeda sisenejatel kasutada välisuste juurde paigaldatud kätedesinfitseerimise vahendit.

Korraldus kehtib alates 16.03. – 31.03.2020. Peale seda vaadatakse lasteaia kriisikomisjoni poolt, lähtuvalt olukorrast, antud korraldus üle.

Palun kõigil järgida Terviseameti soovitusi!

Tea Pendla

Direktor

Lohkva Lasteaed