Projekti eesmärk:
Pakkuda lastele täiendavat võimalust teistes õppevaldkondades omandatud teadmiste rakendamiseks ja kinnistamiseks läbi robootikaseadmetega tegutsemise. Projekt on suunatud 5 – 7 aastastele lastele.
2014 a käivitatud projekti kogumaksumus oli 490,41 eur, millest vahendite soetamist rahastas kaasfinantseeringuga HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) 294,25 eur.

Robootikaga hakkavad lapsed tegelema ringitegevusena, sest tegutsemine vastavate seadmetega eeldab laste individuaalset täiskasvanutepoolset juhendamist. Kaks meie lasteaia töötajat läbisid vastava koolituse 2014 a septembris.