Ülevaade 2016/2017 õppeaasta tegemistest!
Meie moto  „Lastega koosõppimine ja –kasvamine!“